A2 KEY (KET)

Egzamin A2 Key jest dla tych, którzy znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach
  • rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie
  • powiedzieć innym co myślisz o tym, co przeczytałeś lub usłyszałeś.

Egzamin powinien dać ci pewność, że będziesz mógł kontynuować naukę na egzaminach wyższego stopnia, takich jak B1 Preliminary i B2 First.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Reading and writing

Czas trwania: 1 godz. 10 min
Punkty (% punktacji łącznej): 50%

Listening

Czas trwania: 30 min
Punkty (% punktacji łącznej): 25%

Speaking

Czas trwania: 8–10 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% punktacji łącznej): 25%