C1 Business Higher (BEC Higher)

To trzeci (ostatni) z serii trzech egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu świadczy o umiejętności posługiwania się angielskim w środowisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada on egzaminowi C1 Advanced (CAE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten egzamin?

O egzaminie tym pomyśl, jeśli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach angielskiego profesjonalnego. Certyfikat z egzaminu C1 Business Higher potwierdza, że płynnie posługujesz się angielskim w wymagającym anglojęzycznym środowisku międzynarodowego biznesu.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

  • brać aktywny udział w spotkaniu biznesowym, wyrażać opinie i omawiać punkt widzenia
  • rozumieć większość korespondencji biznesowej i raportów
  • pisać szczegółowe oferty i listy.

Egzamin C1 Business Higher składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części: Reading (rozumienie czytanego tekstu), Writing (pisanie) i Listening (Słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu. Egzamin ustny zdajesz w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

Reading

Czas trwania: 1 godz.
Punkty (% całości): 25%

Writing

Czas trwania: 1 godz. 10 min
Punkty (% całości): 25%

Listening

Czas trwania: 45 min
Punkty (% całości): 25%

Speaking

Czas trwania: 16 min
Punkty (% całości): 25%