Kwalifikacje dla dzieci (YLE)

Testy Cambridge English Qualifications dla dzkieci (YLE) oceniają stopień opanowania języka angielskiego przez dzieci między 7 a 12 rokiem życia.

Dostępne są one na trzech poziomach trudności (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers), co monitoruje postęp dzieci w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim.