Menu

English Academy

Egzaminy British Council

Kwalifikacje dla dzieci (YLE)

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) oceniają stopień opanowania języka angielskiego przez dzieci między 7 a 12 rokiem życia.

Dostępne są one na trzech poziomach trudności (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers), co monitoruje postęp dzieci w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim.

Pre A1 Starters (YLE Starters)

To pierwszy z trzech dostępnych testów Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE), przeznaczonych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Test ten zachęci Twoje dziecko to nauki angielskiego od najmłodszych lat i zapewni pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym

Poziom umiejętności językowych: Preliminary (wstępny, przygotowawczy)

Dla kogo jest ten test?

dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

nazwać kolory po angielsku

odpowiedzieć na bardzo proste pytanie o sobie

napisać jednowyrazową odpowiedzieć na proste pytanie.

Listening (Słuchanie) Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) Speaking (Część ustna)
20 min.
max. 5 tarcz
20 min.
max. 5 tarcz
3-5 min
max. 5 tarcz

A1 Movers (YLE Movers)

to drugi z trzech dostępnych testów Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE), przeznaczonych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Test ten zachęci Twoje dziecko do posługiwania się angielskim w sytuacjach codziennych.

Poziom umiejętności językowych: Beginner (początkujący) = A1 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten test?

dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

zrozumieć podstawowe instrukcje w języku angielskim

wypełnić prosty formularz lub odpowiedzieć na pytania o sobie

odpowiedzieć na pytania i zanotować proste informacje (np. dni tygodnia, czas lub imiona), które usłyszy lub przeczyta w dziecięcym opowiadaniu.

Listening (Słuchanie) Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) Speaking (Część ustna)
25 min.
max. 5 tarcz
30 min.
max. 5 tarcz
5-7 min.
max. 5 tarcz

A2 Flyers (YLE Flyers)

to ostatni z trzech dostępnych testów Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE), przeznaczonych dla dzieci w wieku 7-12 lat. Test ten pokazuje, że Twoje dziecko rozumie prosty język angielski, używany w codziennych sytuacji i potrafi posługiwać się nim na poziomie podstawowym.

Poziom umiejętności językowych: Elementary (podstawowy) = A2 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten test?

dla dzieci w wieku 9-12 lat, które mają za sobą około 250 godzin nauki języka angielskiego.

W trakcie testu Twoje dziecko będzie musiało:

wytłumaczyć różnice między dwoma opowiadaniami lub obrazkami

napisać lub opowiedzieć krótką historyjkę po angielsku

zadawać pytania i używać czasu przeszłego.

Jak wygląda test?

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) nie mają ocen typu „zdany” – „niezdany”. Każde dziecko może otrzymać maksymalnie 5 tarcz z każdej części testu. Uzyskana liczba tarcz jest następnie przedstawiona na certyfikacie, który dziecko otrzyma około miesiąca od daty przystąpienia do testu.

Listening (Słuchanie) Reading and Writing (Czytanie ze zrozumieniem i Pisanie) Speaking (Część ustna)
25 min.
max. 5 tarcz
40 min.
max. 5 tarcz
7-9 min.
max. 5 tarcz

A2 KEY (KET)

Egzamin A2 Key jest dla tych, którzy znają angielski w mowie i piśmie na poziomie podstawowym. To pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych dla celów przyszłej kariery lub studiów.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

zadawać i odpowiadać na pytania o sobie i innych ludziach

rozumieć ogłoszenia i instrukcje podawane przez osoby mówiące wolno i wyraźnie

powiedzieć innym co myślisz o tym, co przeczytałeś lub usłyszałeś.

Egzamin powinien dać ci pewność, że będziesz mógł kontynuować naukę na egzaminach wyższego stopnia, takich jak B1 Preliminary i B2 First.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępuje się w innym dniu i zdaje się ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

A2 Key/A2 Key for Schools  READING AND WRITING  LISTENING  SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 10 min 30 min 8–10 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% punktacji łącznej) 50% 25% 25%

B1 Preliminary (PET)

Egzamin określa umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy.

Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy (CEFR)

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotowanie do egzaminu B1 Preliminary sprawi, że angielskim będziesz mógł się posługiwać w czasie podróży lub w pracy, obsługując anglojęzycznego klienta.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

 mówić o tym, co lubisz a czego nie i dyskutować na ten temat z innymi ludźmi.

rozumieć pisane i mówione komunikaty oraz instrukcje.

napisać osobisty list lub robić notatki na spotkaniu lub w czasie dyskusji.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin składa się z trzech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Writing (czytanie ze zrozumieniem i pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w tym samym lub innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

B1 Preliminary/B1 Preliminary for Schools READING AND WRITING LISTENING SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 30 min 30 min 10–12 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% całości) 50% 25% 25%

B2 First (FCE)

Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Poziom zaawansowania językowego: Upper Intermediate (średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Przygotuj się do B2 First, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge English Qualifications uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin B2 First (FCE):

Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.

Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych

Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej

Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.

Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin B2 First składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (czytanie ze zrozumieniem), Use of English (tmatyczno-leksykalny), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

B2 First / B2 First for Schools READING AND USE OF ENGLISH     WRITING LISTENING  SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 15 min 1 godz. 20 min 40 min 14 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji) 40% 20% 20% 20%

C1 Advanced (CAE)

Egzamin C1 Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO TEGO EGZAMINU?

Zdecyduj się na egzamin C1 Advanced, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim
w sytuacjach zawodowych i akademickich.

C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):

Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe

Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych

Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.

W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.

Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucji na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe. Egzamin ten przydatny jest:

w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie

w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff

w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii

w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii

w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (czytanie ze zrozumieniem), Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

C1 Advanced   READING AND USE OF ENGLISH  WRITING LISTENING   SPEAKING
Czas trwania   1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min 15 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% z łącznej punktacji) 40% 20% 20% 20%

C2 Proficiency (CPE)

Egzamin C2 Proficiency (CPE) znany jest także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Pokazuje on, że w pełni opanowałeś język angielski i możesz posługiwać się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym. To egzamin na najwyższym poziomie.

Poziom egzaminu: Proficient (Biegły) = C2 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin C2 Proficiency, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom, że znasz angielski na poziomie wyższego kierownictwa, lub gdy chcesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

PRZYSTĘPUJĄC DO EGZAMINU POWINIENEŚ UMIEĆ:

rozumieć prawie wszystko, co słyszysz lub czytasz w języku angielskim

używać i rozumieć język oficjalny, akademicki, jak i potoczny

negocjować, dyskutować i omawiać subtelne kwestie złożonych tematów.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN?

Egzamin C2 Proficiency składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Use of English (czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz
w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

C2 Proficiency READING AND USE OF ENGLISH  WRITING LISTENING SPEAKING
Czas trwania 1 godz. 30 min 1 godz. 30 min 40 min  16 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji) 40% 20% 20% 20%

Business English Certificates (BEC)

W dzisiejszym międzynarodowym świecie biznesu, ważnym jest by pokazać pracodawcom, że potrafisz efektywnie komunikować w języku angielskim
w codziennych biznesowych sytuacjach.

W swojej ofercie mamy więc trzy egzaminy z angielskiego biznesowego:

B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

To pierwszy z serii trzech egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu, jest dowodem na umiejętność posługiwania się angielskim w codziennych sytuacjach biznesowych. Poziomem trudności odpowiada egzaminowi B1 Preliminary (PET), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1 wg Poziomów Rady Europy

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

nadążać za krótką telefoniczną rozmową lub rozmową o sprawach biznesowych

omawiać praktyczne zadania biznesowe, takie jak zamówienia lub odpowiedzi na zapytania klientów

napisać krótki rzeczowy list lub e-mail w sprawach firmowych.

Egzamin B1 Business Preliminary składa się z trzech części: W jednym dniu zdaje się części: Reading & Writing (czytanie ze zrozumieniem połączone z pisaniem) i Listening (słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu. Egzamin ustny zdaje się w obecności w dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

B1 Business Preliminary Reading and Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 30 min. 40 min. 12 min.
Punkty (% z całości) 50% 25% 25%

B2 Business Vantage (BEC Vantage)

To drugi z serii trzech egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu świadczy o umiejętności posługiwania się angielskim w środowisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada egzaminowi Cambridge English: First (FCE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

Poziom egzaminu: Upper Intermdiate (Średniozaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten egzamin?

O egzaminie tym pomyśl wtedy, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom, że angielski znasz na tyle dobrze, by pracować w anglojęzycznym środowisku. Przygotowanie do egzaminu B2 Business Vantage podniesie Twoją pewność siebie, jeśli chodzi o umiejętności językowe niezbędne w osiągnięciu sukcesu w międzynarodowym biznesie.

Aby przystąpić do egzaminu powinieneś umieć:

rozumieć treść raportów i listów biznesowych

wyrażać swoją opinię lub prowadzić dyskusję na temat rzeczowych kwestii

przedstawić krótką prezentację i napisać wstępną ofertę.

Egzamin składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części: Reading (czytanie ze zrozumieniem), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu. Egzamin ustny zdaje się w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

B2 Business Vantage Reading Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 45 min. 40 min. 14 min.
Punkty (% z całości) 25% 25% 25% 25%

C1 Business Higher (BEC Higher)

To trzeci (ostatni) z serii trzech egzaminów Cambridge Qualifications z języka angielskiego biznesowego. Certyfikat uzyskany z tego egzaminu świadczy
o umiejętności posługiwania się angielskim w środowisku biznesowym. Poziomem trudności odpowiada on egzaminowi C1 Advanced (CAE), ale skupia się na języku biznesowym, nie ogólnym.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dla kogo jest ten egzamin?

O egzaminie tym pomyśl, jeśli chcesz dalej rozwijać swoje umiejętności językowe
w ramach angielskiego profesjonalnego. Certyfikat z egzaminu C1 Business Higher potwierdza, że płynnie posługujesz się angielskim w wymagającym anglojęzycznym środowisku międzynarodowego biznesu.

Aby przystąpić do egzaminu, powinieneś umieć:

brać aktywny udział w spotkaniu biznesowym, wyrażać opinie i omawiać punkt widzenia

rozumieć większość korespondencji biznesowej i raportów

pisać szczegółowe oferty i listy.

Egzamin C1 Business Higher składa się z czterech części. W jednym dniu zdaje się części: Reading (rozumienie czytanego tekstu), Writing (pisanie) i Listening (Słuchanie). Najczęściej do części ustnej przystępuje się w innym dniu. Egzamin ustny zdajesz w obecności dwóch egzaminatorów i innego kandydata.

C1 Business Higher Reading Writing Listening Speaking
Czas trwania 1 godz. 1godz. 10 min. 40 min. 16 min.
Punkty (% z całości) 25% 25% 25% 25%