B2 First (FCE)

Egzamin B2 First jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym.

Poziom zaawansowania językowego: Upper Intermediate (średnio zaawansowany) = B2 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Przygotuj się do B2 First, jeśli chcesz pracować w anglojęzycznej firmie, mieszkać w kraju, gdzie językiem komunikacji jest angielski lub wziąć udział w kursie przygotowującym/wstępnym do studiów w języku angielskim.

Egzaminy Cambridge English Qualifications uznawane są przez ponad 20 000 organizacji na całym świecie, wśród których znajdują się pracodawcy, uczelnie wyższe i instytucje rządowe.

Egzamin B2 First (FCE):

  • Jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2 000 uczelni zagranicznych.
  • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
  • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
  • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce
  • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
  • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
  • Umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin B2 First składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (czytanie ze zrozumieniem), Use of English (tmatyczno-leksykalny), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Reading and use of english

Czas trwania: 1 godz. 15 min
Punkty (% całości): 40%

Writing

Czas trwania: 1 godz. 20 min
Punkty (% całości): 20%

Listening

Czas trwania: 40 min
Punkty (% łącznej punktacji): 20%

Speaking

Czas trwania: 14 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji): 20%