Kursy dla dorosłych

Praca z dorosłym wymaga odmiennego podejścia do nauczania. Osoba dorosła potrafi zdefiniować czego chce się uczyć oraz jakie zagadnienie i umiejętności będą dla niej najważniejsze. Po ponad 21 latach pracy z dorosłymi na różnych kursach językowych, w firmach, domach i instytucjach, wiem jak skutecznie nauczyć języka obcego, tak aby w pełni wykorzystywać nabyte umiejętności.

Zapraszam Państwa do skorzystania z naszych kursów językowych, które zawsze dostosowujemy do potrzeb osób uczących się. Doskonale wiemy, że Państwa potrzeby mogą zupełnie rozmijać się z naszymi założeniami, dlatego w naszych metodach nauczania stawiamy po pierwsze na praktykę a nie na teorię.