C2 Proficiency (CPE)

Egzamin C2 Proficiency (CPE) znany jest także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Pokazuje on, że w pełni opanowałeś język angielski i możesz posługiwać się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym. To egzamin na najwyższym poziomie.

Poziom egzaminu: Proficient (Biegły) = C2 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

Zdecyduj się na egzamin C2 Proficiency, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom, że znasz angielski na poziomie wyższego kierownictwa, lub gdy chcesz podjąć studia podyplomowe lub doktoranckie na anglojęzycznym uniwersytecie.

Przystępując do egzaminu powinieneś umieć:

  • rozumieć prawie wszystko, co słyszysz lub czytasz w języku angielskim
  • używać i rozumieć język oficjalny, akademicki, jak i potoczny
  • negocjować, dyskutować i omawiać subtelne kwestie złożonych tematów.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin C2 Proficiency składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading and Use of English (czytanie ze zrozumieniem połączone z testem gramatyczno-leksykalnym), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz
w innym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Reading and use of english

Czas trwania: 1 godz. 30 min
Punkty (% łącznej punktacji): 40%

Writing

Czas trwania: 1 godz. 30 min
Punkty (% łącznej punktacji): 20%

Listening

Czas trwania: 40 min
Punkty (% łącznej punktacji): 20%

Speaking

Czas trwania: 16 min na jedną parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji): 20%