C1 Advanced (CAE)

Egzamin C1 Advanced (CAE) jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on, że znasz angielski na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich.

Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1 wg Poziomów Rady Europy

Dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu?

 • Zdecyduj się na egzamin C1 Advanced, jeśli chcesz udowodnić pracodawcom lub uczelniom wyższym, że płynnie i pewnie posługujesz się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych i akademickich.
 • C1 Advanced to jeden z najpopularniejszych testów z języka angielskiego na świecie na poziomie zaawansowanym (C1):
 • Jest honorowany przez ponad 6 000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie, pracodawców i instytucje rządowe
 • Honorują go najlepsi pracodawcy: Adidas, Bank Millenium, Coca-Cola, Hewlett-Packard Poland, KPMG, Siemens sp. z o.o. i wiele innych
 • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej.
 • W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce.
 • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • C1 Advanced jest honorowany przez ponad 3 tys. instytucji na całym świecie, a wśród nich uczelnie wyższe, pracodawców i agencje rządowe.

Egzamin ten przydatny jest:

 • w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie
 • w uzyskaniu aż do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff
 • w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii
 • w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii
 • w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin CAE składa się z czterech części. W jednym dniu zdajesz Reading (czytanie ze zrozumieniem), Use of English (test gramatyczno-leksykalny), Writing (pisanie) i Listening (słuchanie). Do części ustnej przystępujesz w innym lub tym samym dniu i zdajesz ją w parze z innym kandydatem w obecności dwóch egzaminatorów.

Reading and use of english

Czas trwania: 1 godz.  30 min
Punkty (% łącznej punktacji): 40%

Writing

Czas trwania: 1 godz. 30 min
Punkty (% łącznej punktacji): 20%

Listening

Czas trwania: 40 min
Punkty (% łącznej punktacji): 20%

Speaking

Czas trwania: 15 min na 1 parę kandydatów
Punkty (% łącznej punktacji): 20%